Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TRATNIK NATAŠA S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MRAKOVA 34 - IDRIJA
Naziv ali firma: ŠIV NATAŠA TRATNIK S.P.
Sedež ali naslov: MRAKOVA 34
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 1346245000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Rvidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se vodijo računalniško v računovodskem programu za potrebe fakturiranja in knjiženja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zapisi podatkov se uporabljajo za fakturiranje in knjiženje v glavno knjigo. Podatki so dosegljivi DURS-u.-
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam