Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Krešimir Ursić
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarješka c. št. 4
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVNIK KREŠIMIR URSIĆ, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Šmarješka c. št. 4
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 1359991000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. Naziv zbirke: Evidenca podatkov o pacientih - strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zobozdravstvenih storitev – pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in ZZZSza izvajane dejavnosti in uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država). • vpogled oz. podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja • telefon • osebna in družinska anamneza • pri otrocih podatki o starših (naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: Pacienti sami, ZZZS, Zavarovalnice,..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v kartotekah, vpisnikih in knjigah, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ravno tako v podatkovnih bazah Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi v zvezi s tem. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu in podatkovnih bazah dostopajo sam zobozdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz. se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon. (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti ) – povezava z ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam