Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČUK STREHE D.O.O.
Sedež ali naslov: Rozmanova ulica 3a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2138751000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČNIKI STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ POGODB ZA STRANKE, IZSTAVITEV RAČUNOV, KNJIŽENJE RAČUNOV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DATUM ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, ŠT. OSEBNEGA RAČUNA, DRUGI PODATKI, POTREBNI ZA IZPOLNITEV POGODBENIH OBVEZNOSTI.
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE, RAČUNOVODSTVO, ZZZS, ZPIZ, MF DURS, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSLOVNI PROSTORI SO ZAKLENJENI, KARTOTEKE SE HRANIJO V ZAKLJENJENIH OMARAH. RAČUNALNIŠKI PROGRAMI IN APLIKACIJE SO ZAŠČITENE Z GESLI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI POOBLAŠČENCEV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam