Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TAG TRANS D.O.O.
Sedež ali naslov: CELOVŠKA 280
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1233033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA. 1.IN 7. ČLENA ZAKONA O EVIDENCAH NA PODRPČJU DELA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI SE NANAŠAJO NA ZAPOSELNE V DRUŽBI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VRSTE PODATKOV SO: IME IN PRIIMEK, EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA,NASLOV BIVALIŠČA,(ZAČASNO ALI STALNO),DRŽAVLJANSTVO,POKLIC,IZOBRAZBA,DELOVNO MESTO,ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS,IME DRUGEGA DELODAJALCA ČE JE DELAVEC TUDI TAM ZAPOSLEN,DATUMSKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA,DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU, STATISTIČNI URAD,NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA, ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA TO ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.ZAKLEPAJO PA SE TUDI TAKRAT KO V PROSTORIH NI ZAPOSLENIH. DOSTOP DO TE ZBIRKE IMA LE DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI IN DELAVEC IZ RAČUNOVODSKE SLUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam