Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJ RUS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOBJA VAS 126
Naziv ali firma: CVETLIČARNA LADY D, ANDREJ RUS S.P.
Sedež ali naslov: DOBJA VAS 126
Poštna številka: RAVNE NA KOROŠKEM
Kraj: 2390
Matična številka: 3077900000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET IN KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA PODJETJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN NASLOV PODJETJA, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT., DEJAVNOST PODJETJA
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA PRETEKLA LETA SO PODATKI NA SEDEŽU PODJETJA, ZA TEKOČE LETO PA SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI NISO POVEZANI Z JAVNIMI KNJIGAMI IN URADI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI IN OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNI ČAS, DELOVNO MESTO, PRIJAVA, ODJAVA,...
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., ZZZS, ZPIZ IN ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P. V ZAKLENJENIH OMARAH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNI OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA, TRR, BRUTO IN NETO PLAČA, URE,...
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P. IN DAVČNI URADI RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO ZA TEKOČE LETO V ZAKLENJENI OMARI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P., ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU PODJETJA
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam