Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Alenka nikić
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trubarjeva c. št. 5
Naziv ali firma: ALENKA NIKIĆ, DR.STOM., ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: Trubarjeva c. št. 5
Poštna številka: 8310
Kraj: Šentjernej
Matična številka: 1360060000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov - strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , za izvajanje dejavnosti in uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo. .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • enolična identifikacija (EMŠO, rojstni podatki); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država). • vpogled v kartico zdravstvenega zavarovanja • telefon • anamneza • diagnoze o prebolelih boleznih • pri otrocih podatki o starših (naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: • pacienti sami • ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigah, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi v zvezi s tem.. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu dostopajo samo zdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen v kolikor to ne predpisuje zakon.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam