Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Letališka cesta 9/ a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5402239000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank - fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga, v promocijske namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov: ulica, hišna številka, kraj in poštna številka, telefonska številka, e-pošta, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe AC KONDOR, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank - uporabnikov servisne kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke- uporabniki servisne kartice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga, v promocijske namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov: ulica, hišna številka, kraj in poštna številka, EMŠO, telefonska številka, e-pošta, transakcijski račun, podatki o osebnih dohodkih, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe AC KONDOR, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam