Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARKO VOŠNJAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PODVIN PRI POLZELI 19A
Naziv ali firma: VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ, MARKO VOŠNJAK S.P.
Sedež ali naslov: PODVIN PRI POLZELI 19A
Poštna številka: 3313
Kraj: POLZELA
Matična številka: 3066363000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET IN KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN NASLOV PODJETJA, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT., DEJAVNOST PODJETJA
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA TEKOČE LETO SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V ZAKLENJENI OMARI, ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI RS IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O SAMOZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNI OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI, KRAJ ROJSTVA, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, DRŽAVLJANSTVO, PRIJAVA, ODJAVA, PRIGLASITVENI LIST,...
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., DAVČNI URAD, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V ZAKLENJENI OMARI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA ZA TEKOČE LETO, ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI RS, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam