Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANT D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta v Mestni log 55
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5777160000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, telefonska številka, osebni račun, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in podjetje, ki vodi računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka Evidenca dobaviteljev in kupcev ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delavnega časa zaklepa. Prostor je še dodatno varovan z alarmom. Zbirka se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovan s kodnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke Evidence dobaviteljev in kupcev se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam