Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S.G.D.SPEVAN SPLOŠNA GRADBENA DEJAVNOST IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: ČEBELARSKA ULICA 016
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5538769000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PREJEMNIKI RAČUNOV IN PREDRAČUNOV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDAJANJE RAČUNOV IN PREDRAČUNOV.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME,NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA BIVALIŠČA.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v tiskani obliki v obliki računov in predračunov v knjigovodstvu,ter računalniški obliki pod šiframi kupcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam