Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARJAN VOCOVNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): STRANJE 18
Naziv ali firma: MONTAŽA OGRAJ, MARJAN VOCOVNIK S.P.
Sedež ali naslov: STRANJE 18
Poštna številka: 3320
Kraj: VELNJE
Matična številka: 2116227000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET, KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PODJETJA, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, TEL.ŠT., VRSTA STORITEV, BLAGA IN MATERIALA.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V FASCIKLIH, KI SO HRANJENI V ZAKLENJENI OMARI ZA TEKOČE LETO, ZA PRETEKLA LETA PA SO HRANJENI NA SEDEŽU PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI URADNIH EVIDENC SE NE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI RS IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PLAČE ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNO IZPLAČILO PLAČ ZA DAVČNO
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DAVČNA ŠT., NASLOV, TRR
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., DAVČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO SHRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V ZAKLENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI URADNIH EVIDENC SE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI, NE POVEZUJEJO PA SE Z JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, OBRAČUN PLAČ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠT., EMŠO, PRIJAVA, ODJAVA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNO MESTO, IZOBRAZBA.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., ZZZS, ZPIZ, DAVČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA IN SE PO KONČANEM DELOVNEM ČASU ZAKLENEJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI URADNIH EVIDENC SE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI RS, NE POVEZUJEJO PA SE Z JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam