Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LADISLAV SEDOVNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LIPJE 36 A
Naziv ali firma: MONTAŽERSKA DELA, LADISLAV SEDOVNIK S.P.
Sedež ali naslov: LIPJE 36 A
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 2006529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET, KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PODJETJA, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, TEL.ŠT., VRSTA STORITVE, BLAGA IN MATERIALA.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V FASCIKLIH, KI SO HRANJENI V ZAKLENJENI OMARI ZA TEKOČE LETO, ZA PRETEKLA LETA PA SO HRANJENI NA SEDEŽU PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI URADNIH EVIDENC SE NE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI RS IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O SAMOZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠT., EMŠO, PRIJAVA, ODJAVA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNO MESTO, IZOBRAZBA, PRIGLASITVENI LIST, TRR.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V ZAKLENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI URADNIH EVIDENC SE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI, NE POVEZUJEJO PA SE Z JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam