Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SEBASTJAN AUSER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KAVČE 6
Naziv ali firma: RAČUNALNIŠKE STORITVE, SEBASTJAN AUSER S.P.
Sedež ali naslov: KAVČE 6
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5220129000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O SAMOZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PODJETNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI DELAVCA, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, PRIGLASITVENI LIST,...
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ IN KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V ZAKLENJENIH OMARAH NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE POVEZUJEJO Z DAVČNIMI URADI RS, NE POVEZUJEJO PA SE Z JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KNJIGOVODSTVO IN PLAČILNI PROMET
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV IN NASLOV PODJETJA, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT., DEJAVNOST
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA TEKOČE LETO SO PODATKI HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P., ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU FIRME.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI NISO POVEZANI Z JAVNIMI KNJIGAMI IN DAVČNIMI URADI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ¸NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam