Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJA SUZIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠLANDROVA ULICA 13
Naziv ali firma: ČISTILNI SERVIS BLIC, ANDREJA SUZIČ S.P.
Sedež ali naslov: ŠLANDROVA ULICA 13
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 1928112000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KNJIGOVODSTVO IN PLAČILNI PROMET
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV IN NASLOV FIRME, TRR, DAVČNA ŠT., TEL. IN FAX ŠT.,,,
 • Uporabniki zbirke: ¸KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA PRETEKLA LETA SO PODATKI HRANJENI NA SEDEŽU FIRME, ZA TEKOČE LETO PA SE HRANIJO NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P.. PODATKI SO V FASCIKLIH IN SE PO KONČANEM DELU ZAKLENEJO V OMARO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI NISO POVEZANI Z JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam