Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Sedež ali naslov: FRANKOPANSKA 9
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5671221000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: načrtovanje dela, ugotavljanje prisotnosti zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, delovno mesto, čas prihoda in odhoda z dela, bolniška odsotnost, letni dopust, druge opravičene odsotnosti, podatki o izrabi z zakonom določenih dela prostih dni.
 • Uporabniki zbirke: ni drugih uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvrševanje zakonitih pristojnosti zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka delovno razmerje in prejšnje zaposlitve, delovna in pokojninska doba, državljanstvo, prenehanje delovnega razmerja, izobrazba, funkcionalna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, seizven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, naslov, delovno mesto, vrsta poškodbe, kraj in čas poškodbe, vzrok poškodbe, uporaba osebnih zaščitnih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, /drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, EMŠO, naslov, delovno mesto, poklic, zdravstveno stanje posameznika
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH DELAVCEV CŠOD

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in nekdanji zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, statistika plač, drugi uradni nameni in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajni dokument
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, naslov, občina bivanja, EMŠO, davčna številka, delovno razmerje, delovna in pokojninska doba, poklic delovno mesto, opravljene ure dela in odsotnosti z dela – dopusti, bolniške odsotnosti in druge odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja oosameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, naslov, občina bivanja, rojstni podatki, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanje pravice in datum prenehanja, vrsta pravice, ki se uveljavlja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KNJIGA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci programov CŠOD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvrševanje zakonitih pristojnosti zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in priimek, naslov, državljanstvo, EMŠO, čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 7.4.2005 izdal direktor Gabrijel Gros. Papirni nosilci osebnih podatkov ter vsi izpisi osebnih podatkov iz računalniške zbirke podatkov, diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam