Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DAŠA ZORMAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): JENKOVA 11
Naziv ali firma: BIT SVETOVANJE IN POSREDNIŠTVO, DAŠA ZORMAN S.P.
Sedež ali naslov: JENKOVA 11
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 1730541000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET, KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN NASLOV PODJETJA, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA PRETEKLA LETA SO DOKUMENTI HRANJENI NA SEDEŽU PODJETJA, ZA TEKOČE LETO PA NA KNJIGOVODSKEM SERVISU VANJA PUŠNIK S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z JAVNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN MESEČNIH PLAČ IN IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠT., IZOBRAZBA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, PRIJAVA, ODJAVA,...
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE IN KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P. IN SE PO KONČANEM DELU ZAKLENEJO V OMARO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNI OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK DELAVCA, NJEGOVA DAVČNA ŠT., TRR IN NASLOV
 • Uporabniki zbirke: DAVČNI URADI RS IN KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V FASCIKLIH V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI, ZZZS, ZPIZ, NE POVEZUJEJO PA SE Z JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam