Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETER STROUHAL DR. MED.
Sedež ali naslov: REŠERNOVA 6
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 2116588000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvene kartoteke pacientov, ki so se opredelili zame kot izbranega osebnega zdravnka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vsi pacienti so podpisali Izjavo o izbiri osebnega zdravnika ( obrazec ZZZS )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so se vpisali na osnovi proste izbire osebnega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje primarnega zdr. varstva ( kurativa in preventiva ), zbiranje in obdelava podatkov za ZZZS, IVZ ( Inštitut za varovanje zdravja )in zavarovalnice, ki izvajajo dodatno zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do prekinitve izbire; po smrti se kartoteke hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zavarovanci imajo pravico vpogleda, fotokopiranja, ne pa iznosa originalnih dokumentov. Ob izbiri drugega zdravnika se karton pošlje.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj bivanja, telefon, naslov kontaktne osebe ali skrbnika ( za otroke in tiste, ki niso sposobni skrbeti zase ), poklic, zaposlitev, podatki o zdr. zavarovanju, o dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, vpisi, običajni za kartoteko družinske medicine: družinogram , družinska, osebna, poklicna in socialna anamneza, diagnoze, zdravljenje, vpisi o ugotovitvah in ukrepih ob sistematskih pregledih, specialistični izvidi, odpustnice, laboratorijski izvidi, bolniški staleži, invalidske ocenitve.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik, nadomestni zdravniki (stalna nadomestna zdravnika, evidentirana na ZZZS, sta Andrej Kravos,dr. med. in Brigita Artiček Mesarec, dr. med.), ZZZS, druge zdravstvene zavarovalnice ( na osnovi sklenjenih pogodb ).Določene podatke posredujemo tudi uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oz. privolitvijo posameznika (dispanzerjem za medicino dela, policiji, centrom za socialno delo, sodiščem)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke so shranjene v kartotečnih omarah v ambulanti. Elektronski podatki so zaščiteni pred dostopom s profesionalno kartico in geslom. V ambulanti dela le en zdravstveni tim oz. ena izmena. Po ordinacijskem času je ambulanta zaklenjena. Po en ključ naše ambulante se nahaja pri nadomestnih zdravnikih (Kravos, Artiček). Elekronske naprave, nosilci podatkov, so izključeni, profesionalne kartice so zaklenjene. Rezervni ključ za nujne primere (požar, izliv vode...) in čiščenje je dostopen le pri tehniku v dežurni ambulanti. Pomožno medicinsko osebje (med. sestra, med. sestre nadomestnih zdravnikov, administratorka, občasna pomoč pri administraciji preko študentskega servisa) je seznanjeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zasebne zdravniške ordinacije Peter strouhal, dr,med in ga mora upoštevati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, druge zdravstvene zavarovalnice po pogodbi ( zaenkrat AdriaticSlovenica, Triglav, Vzajemna ), Zavod za zdravstveno varstvo Celje, IVZ. Vsi omenjeni prejemajo le z zakonodajo predviden nabor poidatkov - razen ZZZS, katerega imenovani zdravniki prejmejo celotno med. dokumentacijo v primerih uveljavljanja določenih pravic iz zavarovanja (kot npr. podaljšanje bolniškega staleža in zdraviliško zdravljenje). Našo zbirko osebnih podatkov uporabljata v primeru naše odsotnosti tudi nadomestna zdravnika, s katerima imamo podpisano izjavo o nadomeščanju.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. : Elektronske datoteke pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so podpisali Izjavo o izbiri osebnega zdravnika (obrazec ZZZS)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenčne obveznosti do ZZZS in zavarovalnic prostovoljnega zdr. zavarovanja, za potrebe lastne statistike in sprotnega dela: opravljene storitve, predpisana zdravila, pacienti po diagnozah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, kraj bivanja, zaposlitev, podatki o zdravstvenem zavarovanju; zgodovina medicinskih obravnav (šifra diagnoze in čas), zdravila kronične terapije, predlogi za invalidsko komisijo, zdravniška potrdila, ugotovitve in predlagani ukrepi ob sistematskih pregledih.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik in nadomestna zdravnika (Brigita Artiček Mesarec, Andrej Kravos), ZZZS in zdravstvene zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop je mogoč le s profesionalno kartico in geslom z delovnega mesta zdravnika in medicinske sestre ter z delovnih mest nadomestnih zdravnikov in njihovih medicinskih sester (zaprt sistem). Podatki se shranjujejo v ločenem elektronskem predalu serverja Zdravstvenega doma Žalec. Za zbiranje in obdelavo podatkov služi računalniški program pooblaščene programske hiše. Ta program tudi zagotavlja posredovanje evidenčnih obveznosti (preko on-line povezave). Po končanem delu so računalniki izklopljeni, profesionalne kartice zaklenjene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS in zdravstvene zavarovalnice, Zasebna zdravniška ordinacija Brigita Artiček Mesarec, Zasebna zdravniška ordinacija Andrej Kravos.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam