Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: J.MAHNE D.O.O.
Sedež ali naslov: ELLERJEVA ULICA 11
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1721747000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČNIKI STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: URESNIČEVANJE OBVEZNOSTI IZ POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVČNA ŠT., STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, ŠT.OSEBNEGA RAČUNA, DRUGI PODATKI IZ POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE, RAČUNOVODSTVO, ZZZS, MF DURS, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, ki so zavarovani z alarminim sistemo in se zaklepajo. Računalniki so zaščiteni z gesli, s programsko opremo, ki omogočaj sledenje. Poslovni partnerji nimajo vpogleda v zbirko podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI POOBLAŠČENCA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam