Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOJAN JERELE
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GOZDARSKA C. 45
Naziv ali firma: PEKARNA, BOJAN JERELE S.P.
Sedež ali naslov: GOZDARSKA C. 45
Poštna številka: 2382
Kraj: MISLINJA
Matična številka: 5437280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET IN KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PODJETJA, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZA TEKOČE LETO SO PODATKI HRANJENI V OMARI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P., ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU PODJETJA
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI NISO POVEZANI Z JAVNIMI EVIDENCAMI IN URADI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI IN OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠT., EMŠO, IZOBRAZBA, KRAJ ROJSTVA, DELOVNO MESTO ,DELOVNI ČAS, PRIJAVA, ODJAVA,..
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P., ZPIZ, ZZZS IN ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO SHRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P. V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE POVEZUJEJO Z URADNIMI ZAVODI, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNI OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, NETO PLAČA, OPRAVLJENE URE,...
 • Uporabniki zbirke: DAVČNI URAD RS IN KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANI SO Z URADI ZPIZ, ZZZS, DAVČNO, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam