Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELCOM D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG MLADOSTI 6
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 1708856000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KNJIGOVODSTVO IN PLAČILNI PROMET
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV PODJETJA, NASLOV, DAVČNA ŠT., TRR, TEL. IN FAX ŠT.
 • Uporabniki zbirke: KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU KNJIGOVODSKEGA SERVISA VANJA PUŠNIK S.P. ZA TEKOČE LETO, ZA PRETEKLA LETA PA NA SEDEŽU FIRME
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI NISO POVEZANI Z JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KADROVSKA EVIDENCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DAVČNA, EMŠO, NASLOV, ZAČASNO BIVALIŠČE, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DRŽAVLJANSTVO, DELOVNO MESTO ,DELOVNIČAS, PRIJAVA, ODJAVA,DELOVNO DOVOLJENJE
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DAVČNI URADI RS IN OBRAČUN PLAČ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO NA KNJIGOVODSKEM SERVISU VANJA PUŠNIK S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANI SO Z DAVČNIMI URADI RS, Z JAVNIMI KNJIGAMI PA NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN MESEČNIH PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DAVČNA ŠT., NASLOV, TRR, NETO ZNESKI, OPRAVLJENE URE,...
 • Uporabniki zbirke: DAVČNI URAD RS IN KNJIGOVODSKI SERVIS VANJA PUŠNIK S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI V FASCIKLU V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SO POVEZANI Z DAVČNIMI URADI RS, ZZZS IN ZPIZ. NISO PA POVEZANI Z JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O VARSTVU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE VARSTVA PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV IN NASLOV IZVAJALCA VARNOSTI PRI DELU, PODATKI O DELAVCU, KI JE OPRAVIL IZPIT, VELJAVNOST POTRDILA, PODROČJE ZA KAJ JE DELAVEC USPOSOBLJEN
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE ZA LASTNE POTREBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI NA SEDEŽU FIRME
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMA ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam