Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Stanka Škalerja 17
Naziv ali firma: Detektiv Greta Pirc, pravnik
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 1747797
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 96/07 ZDD - UPB3).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, o katerih detektiv pridobiva informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivskih storitev za naročnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v tej evidenci (iz 2. tč. 26. čl.) se morajo hraniti do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve, 2. tč. 1. od. 26. c člena.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04,67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o vrsti zbranih informacij (področja zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; - podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča-pošta in poštna številka); - drugi podatki o posamezni informaciji.
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec sam; - posamezniki, na katere se osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nanašajo, če to izrecno zahtevajo; - pristojni inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; - dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec; - prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; - strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv; vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca; - dostop v osebni računalnik-prenosnik je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika; računalnik je v prostoru, ki je tehnično varovan; - za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument; po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov; papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru, kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam. USB ključ, na katerega se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 15.11.2007 sprejel upravljalec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se pogosto povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 96/07 ZDD - UPB3).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje detektivskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo; - za druge uradne namene - inšpekcijski nadzor nadzornih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04, 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatke o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); - podatke o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); - podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena ZDD in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe); - podatke o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila)
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec sam; - posamezniki, na katere se osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nanašajo, če to izrecno zahtevajo; - pristojni inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; - dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec; - prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; - strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv; vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca; - dostop v osebni računalnik-prenosnik je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika; računalnik je v prostoru, ki je tehnično varovan; - za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument; po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato se pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov; papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru, kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam. USB ključ, na katerega se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljavec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 15.11.2007 sprejel upravljavec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 96/07 ZDD - UPB3).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osumljenec: Fizične in pravne osebe, zoper kat
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za druge uradne namene; - inšpekcijski nadzor nadzornih organov; - izvajanje obveznosti, ki jo ZDD nalaga detektivu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04, 113/05, 67/07);
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osumljencu: Pravna oseba: naslov firme in sedež; Fizična oseba: priimek, ime in kraj bivanja. Podatki o oškodovancu: Pravna oseba: naslov firme in sedež; Fizična oseba: priimek, ime in kraj bivanja.
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec sam; - posamezniki, na katere se osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nanašajo, če to izrecno zahtevajo; - pristojni inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; - dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec; - prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; - strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljavec zbirk podatkov - detektiv; vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca; - dostop v osebni računalnik-prenosnik je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika; računalnik je v prostoru, ki je tehnično varovan; - za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument; po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov; papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru, kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam. USB ključ, na katerega se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 15.11.2007 sprejel upravljavec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam