Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZELENCI D.O.O.
Sedež ali naslov: PODKOREN 75B
Poštna številka: 4280
Kraj: KRANJSKA GORA
Matična številka: 2161184000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji po pogodbenem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, poklic, davčna številka, enotna matična številka, matična številka, telefonska številka, številka transakcijskega računa, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, računovodski servis na podlagi pogodbe ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Noslici osebnih podatkov se nahajajo in hranijo v poslovnem prostoru ter računovodskem servisu. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam