Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mila Saftić
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Mala Vas 32b, gorišnica 2272
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE SAFTIĆ MILA DR.MED.
Sedež ali naslov: Goričak 7
Poštna številka: 2283
Kraj: Zavrč
Matična številka: 1350145000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstveni kartoni-kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, odrasli in otroci, katerih starši oz. skrbniki, so me izbrali za izbranega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Diagnosticiranje zdravstvenega stanja, zdravljenje, napotitve specialistom, urejanje bolniških staleža, izpis predlogov za urejanje invalidskega statusa...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, zdravstveno stanje, diagnoza,terapija, podatki o bolniškem staležu, o invalidski oceni...
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik,medicinska sestra, administrator.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo kartoteke , se izven delovnega časa zaklepajo.Postopki in ukrepi so natančno določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam