Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOB D.O.O.
Sedež ali naslov: Med vrtovi 8
Poštna številka: 1360
Kraj: VRHNIKA
Matična številka: 1323644000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zobozdravstvene dejavnosti in uveljavljanje posameznika do zobozdravstvenega varstva, statistika ZVZ in izvajanje pogodb zdravstvenega osnovnega in dopolnilnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimrk, stalno prebivališče, poklic, št.telefona, št. GSM-a, spol, zdravstveno stanje, diagnoze bolezni, konzultacije, terapije, RTG posnetki, seznam zdravil in alergije.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS IVZ, ZVZ, Zavarovalnice dopolnilnega zdr. zavarovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delavnega časa zapirajo, so zavarovani z alrmno napravo, ki je povezana s centrom podjetja za varovanje. To je označeno na vidnih mestih v prostorih. Osebni podatki, ki se vodijo ročno so v ognjevarnih kartotečnih omarah, ki se zaklepajo. Podatki na računalniku so zavarovani z identifikacijskimi karticami, gesli, antivirusnimi programi in požarno steno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam