Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARJETKA BLAŽEVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ČERNELČEVA 8
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA DRUŽINSKE MEDICINE MARJETKA BLAŽEVIĆ, DR. MED, SPEC.SPL.MED.
Sedež ali naslov: ČERNELČEVA 8
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 2179784000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvene kartoteke pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP 1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti bolnika zdravstveni karton in popis bolezni, ostala dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): jih ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pacienta, naslov, rojstni podatki, zaposlitev, zdravstveno zavarovanje, podatki o prebolelih boleznih (anamneze, statusi, diagnoze, terapije, hospitalizacije).
 • Uporabniki zbirke: Pacient, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Inštitut za varovanje zdravja RS, uporabniki iz naslova Zakona o zdravniški službi, Zakona o kazenskem postopku in Zakona o pravdnem postopku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravstveni kartoni pacientov so izven ordinacijskega časa zaklenjeni v kovinskih kartotečnih omarah, podatki v računalnikih so dostopni le z osebnimi gesli, prostori ordinacije so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam