Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A.U.DENTAL ZOBOTEHNIŠKI LABORATORIJ D.O.O.
Sedež ali naslov: KOROŠKA CESTA 047
Poštna številka: 2370
Kraj: DRAVOGRAD
Matična številka: 1561871000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCE O IZVAJALCIH DEL PO DELOVRŠNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): DELOVRŠNA POGODBA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENI DELAVCI, KI SKLENEJO POGODBO O DELU IN DELAVCI, KI SKLENEJO POGODBO O AVTORSKEM DELU TER DRUGE OBLIKE DELOVRŠNIH POGODB Z DRUŽBO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZVAJALCEV DEL PO DELOVRŠNIH POGODBAH
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET PO ZAKLJUČENEM POSLU - PREDMETU POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA , TRANSAKCIJSKI RAČUN IN BANKA, PRI KATERI JE ODPRT, POSEL - PREDMET POGODBE, TRAJANJE OPRAVLJENEGA DELA, VIŠINA HONORARJA.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOVRŠNE POGODBE SE HRANIJO V SKLADU S POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam