Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BRIGITA GRASSELLI
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TEHARJE 23
Naziv ali firma: ODVETNICA BRIGITA GRASSELLI
Sedež ali naslov: TEHARJE 23
Poštna številka: 3221
Kraj: TEHARJE
Matična številka: 1285041000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke po pooblastilu, stranke v ex offo in v zadevah bpp.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sestavljanje listin, zastopanje oz. zagovor pred sodišči in ostalimi institucijami, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, poklic, davčna številka, telefonska številka, v kazenskih zadevah se seznanim tudi z nekaterimi občutljivimi podatki.
 • Uporabniki zbirke: Za dejavnost odvetništva, sodišča, ministrstva, upravne enote, prekrškovni organi, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaprtih omarah in pisalnih mizah, računalniki so izven delovnega časa izklopljeni, prostori opravljanja dejavnosti se zaklepajo. Postopke in ukrepe za zavarovanje ureja PRAVILNIK o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam