Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Pot na Lavo 22
Naziv ali firma: Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v višješolska strokovna programa gradbeništvo in strojništvo-mladina, prijavljeni kandidati za vpis v višješolska strokovna programa gradbeništvo in strojništvo-odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis (prijavni list: priimek in ime, spol, EMŠO, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, država bivanja, naslov začasnega bivališča, državljanstvo, izobraževalni program in način izobraževanja, podatki in dokazila o končani srednji šoli (spričevalo oz. diploma o zaključnem izpitu oz. maturi, v primeru omejitve vpisa pa tudi spričevala 3. in 4. letnika srednje šole), potrdilo o prizkusu znanja iz SJK, MAT ali TJE, če je kandidat končal triletno srednjo poklicno šolo, opis in dokazilo o delovnih izkušnjah, zaposlitev, podatki o izobraževanju po končani srednji šoli), datum, kraj, občina in država rojstva, dosežen poklic, tuj jezik, potrdila o opravljenih izpitih na drugih višjih oz. visokih šolah, naslov podjetja in telefonska številka zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih študentov po letnikih/ciklusih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v višješolska strokovna programa gradbeništvo in strojništvo-mladina, prijavljeni kandidati za vpis v višješolska strokovna programa gradbeništvo in strojništvo-odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca vpisanih študentov po letnikih/ciklusih - po programu za mladino in odrasle (priimek in ime, EMŠO, vpisna številka, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, končano predhodno izobraževanje, zaposlitev).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o praktičnem izobraževanju študentov (seznam podjetij in mentorjev).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, vpisani v višješolska strokovna programa gradbeništve in strojništvo-mladina, študentje, vpisani v višješolska strokovna programa gradbeništvo in strojništvo-odrasli, seznam podjetij in oseb, ki jih zastopajo, seznam mentorjev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca vpisanih študentov v posamezni letnik - študij mladine in študij odrasli (priimek in ime, EMŠO, vpisna številka, rojstni podatki, naslov), ime, naslov in telefonska številka podjetja ter osebe, ki ga zastopa, ime in priimek ter naziv mentorja, pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, poročilo o delu študenta na praktičnem izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni list študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višješolski program
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu: izobraževalni program, študijsko leto, podatki o študentu (priimek in ime, EMŠO, vpisna številka, spol, rojstni podatki), naslov stalnega bivališča, podatki o končani srednji šoli (naziv srednje šole in kraj, dosežen poklic), dosežene ocene pri posameznih predmetih, načini napredovanja, podatki o priznanih obveznostih-izpitih, podatki o diplomatskem izpitu in pridobljeni izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o udeležencih funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja v programih, ki jih izvaja šola ter o izdanih potrdilih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam udeležencev funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja (ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, pridobljena strokovna izobrazba, program izobraževanja oz. usposabljanja, zaposlitev).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo izpite
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavnica vsebuje podatke o študentu: izobraževalni program, študijsko leto, priimek in ime študenta, vpisna številka, naslov stalnega bivališča, študijsko leto in letnik, način študija; zapisnik o izpitu pa vsebuje podatke: predmet, predavatelj, dosežene ocene pri posameznih predmetih.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki končajo izobraževanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu: priimek in ime študenta, vpisna številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam