Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MATEJA BERČAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PEČ 16
Naziv ali firma: PATRONAŽNO ZDRAVSTVENO VARSTVO MATEJA BERČAN, DMS
Sedež ali naslov: ZAGORICA 13
Poštna številka: 1292
Kraj: IG
Matična številka: 2164736000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev, bolnikov patronažne zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki,varovanci) na območju Ljubljane, občina Ig.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, storitve za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik).
 • Uporabniki zbirke: Patronažno zdravstveno varstvo Berčan Mateja, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor je nedostopen nepooblaščenim osebam, zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je zavarovana z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam