Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERIM D.O.O.
Sedež ali naslov: Kotnikova 32
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2156199000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Baza kandidatov in baza zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitev, ki nam posredujejo svoj življenjepis ter zaposleni delavci v naši družbi, ki opravljajo dela pri naročniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovati naročnikom ustrezno osebo za zaposlitev. V prvi fazi je pošiljanje profila kandidatov anonimno ker vsebuje vse podatke razen priimka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Nedoločen čas
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz življenjepisa (izobrazba, delovne izkušnje, ostala znanja, slika in hobiji). Pri zaposlnih osebah je poleg omenjenega tudi EMŠO, davčna številka, telefoni in tran sakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Interno osebje družbe Interim d.o.o. za izdelavo profilov kandidatov ter obračuna plač za zaposlene delavce.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Življenjepise hranimo v papirni obliki v naši družbi na Železni 14. Profile kandidatov (anonimne) hranimo na osebnem računalniku interno zaposlene osebe dostopnim z geslom. Podatke za obračun plač hranimo pri računovodji na njegovem osebnem računalniku. Delovne knjižice s prijavami in pogodbami o zaposlitvi hranimo v sefu. Pogodbe o zaposlitvi se nahajajo tudi v obliki datoteke in se hranijo pri osebi zadolženi za administrativne postopke. Prav tako je računalnik dostopen le z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni jih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam