Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANC KOKALJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LITOSTROJSKA CESTA 40A
Naziv ali firma: ALARM - - ELEKTROSERVIS FRANC KOKALJ S.P.
Sedež ali naslov: LITOSTROJSKA CESTA 40A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5398814000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovnaIusposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - Podatki o delovnem času. Podatki o plačah v bruto in neto zneskih:pogodbah, podjemnih pogodbah, solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, DURS, AJPES, ZPIZ, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, zakljenjeni v sefu v pisarni direktorja, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejet 30.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev in kupcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe poslovanja in za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oz. priimek in ime naslov država transakcijski račun (dobavitelji) ID za DDV ali davčna številka standardna klasifikacija dejavnosti matična številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v bazi podatkov, vodenih na računalnikih, dostop je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se +ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstvaka 5.člena ZVOP-01.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam