Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFRA D.O.O.
Sedež ali naslov: Trg svobode 9
Poštna številka: 8290
Kraj: Sevnica
Matična številka: 1946510000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o lastnikih zemljišč, potrebnih za izvedbo izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi na podlagi sprejetih državnih lokacijskih načrtov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki zemljišč, od katerih je potrebno pridobiti zemljišča za izvedbo izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi na podlagi sprejetih državnih lokacijskih načrtov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi sklepanja in izvedbe kupnih pogodb, pogodb o ustanovitvi služnosti, predpogodb, na podlagi katerih se pridobi pravica graditi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov (stalni ali začasni), državljanstvo, davčna številka, rojstni datum, številke telefonov, št. transakcijskih računov, višina kupnin oziroma nadomestil, odškodnin.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, DURS, notar, GURS, izvajalci geodetskih postopkov, sodišča (zemljiška knjiga)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem aktu, Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam