Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LION PUB, DRAGO FORJANIČ S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): RADGONSKA CESTA 025
Naziv ali firma: LION PUB DRAGO FORJANIČ S.P.
Sedež ali naslov: RADGONSKA CESTA 025
Poštna številka: 9252
Kraj: RADENCI
Matična številka: 5132616000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODBENEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBA O DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNA OSEBA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: POGODBENO DELO
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: DRAGO FORJANIČ S.P. RADGONSKA CESTA 25 9252 RADENCI, DAVČNI URAD R.SLOVENIJE, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, KNJIGOVODSKI SERVIS JOŽEFA KAUČIČ S.P. TRATE 7 9250 GORNJA RADGONA..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOVSO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 18.09.2006 SPREJEL SAMOSTOJNI PODJETNIK DRAGO FORJANIČ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zapslenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnemu podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, MF DURS, banke, Zavod za zaposlovanje, Knjigovodski servis Jožefa Kaučič s.p. .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka podatkov se vodi ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 18.09.2006 sprejel samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravilnika o varovanju osebnih podatkov - evidenca o stroških dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno oz. do konca zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: MF DURS, banke, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Knjigovodski servis JOŽEFA KAUČIČ S.P..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka podatkov se vodi ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.09.2006 izdal samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnemu podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravilnika o varovanju osebnih podatkov - evidenca o izrabi delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno oziroma do konca zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32 člena zakona ZVPO-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Knjigovodski servis JOŽEFA KAUČIČ S.P. .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka podatkov se vodi ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.09.2006 izdal samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o fizičnih osebah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - kupci storitev in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o opravljenih storitvah, neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbnih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: MF DURS, banke, Knjigovodski servis JOŽEFA KAUČIČ S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.09.2006 sprejel samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te zbirke se ne povezjjejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam