Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zaloška 153
Naziv ali firma: Mastra d.o.o,
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5541808
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o osebnih podatkih lastnikov oziroma najemnikov stanovanj v objektih, v katerih je podjetje Mastra d.o.o. v skladu s Stanovanjskim zakonom registrirano kot upravnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki oziroma najemnki stanovanj v objektih, v katerih je Mastra d.o.o. v skladu s Stanovanjskim zakonom registrirana kot upravnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime lstnika oz. najemnika stanovanja, številka stanovanja, družinski člani, bruto kvadratura stanovanja, neto kvadratura stanovanja, točkovna vredost stanovanja, korekcijski faktor stanovanja, lastniški delež v stanovanjskem objektu, v primeru pravdnih zadev - sodne izterjave: na zakonski podlagi (Zakon o izvršbi in zavarovanju, Ur.l. RS, št. 51/98) upravičenjei do pridobitve izključno za postopek potrebnih osebnih podatkov dolžnika od pooblaščenega pristojnega organa (Upravna enota, ZZZS, ZPIZ, ipd.), ki jih nadalje hranimo v zbirki: stalno prebivališče, EMŠO, zaposlitev, številka bančnega računa ali hranilne vloge ipd.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca osebnih podatkov o zaposlenih delavcih z delovnim razmerjem sklenjenim za nedoločen čas

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za nedoločen čas zaposleni delavci v podjetju Mastra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba in usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca osebnih podatkov o zaposlenih delavcih z delovnim razmerjem sklenjenim za določen čas

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za določen čas - pogodbeno zaposleni delavci v podjetju Mastra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, delovne naloge, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam