Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALF NET D.O.O.
Sedež ali naslov: Ul.Bratov Učakar 76,
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5475813000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pogodbenem razmerju, študent.delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in7. člen Zakona o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje in dijaki na delu v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, dijakov in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek,emšo,davčna številka,kraj rojstva, državljanstvo,delovne naloge,
 • Uporabniki zbirke: DURS, Študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: na sedežu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam