Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROMB TERMO PROCESI IN OBZIDAVE, D.O.O., LAŠKO
Sedež ali naslov: VALENTINIČEVA CESTA 029
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5597684000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o naročnikih na obvestila in novice spletnega mesta www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Komercialno-promocijski namen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je direktor družbe Romb d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam, ki se morajo pred dostopom identificirati z osebnim dokumentom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo vnaprej določenim osebam, osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o naročnikih na obvestila in novice spletnega mesta www.dogaja.se podjetja Romb d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.dogaja.se podjetja Romb d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Komercialno-promocijski namen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je direktor družbe Romb d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam, ki se morajo pred dostopom identificirati z osebnim dokumentom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo vnaprej določenim osebam, osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Podatki o kupcih v elektronski prodajalni www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci v elektronski prodajalni vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so potrebni za dostavo izdelkov, naročenih v spletni prodajalni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je družba Romb d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam, ki se morajo pred dostopom identificirati z osebnim dokumentom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo vnaprej določenim osebam, osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Podatki o registriranih članih spletne strani www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika dana na podlagi uporabe informacijsko-telekomunikacijskega sredstva, z registracijo posameznika na spletno stran www.vijavaja.com preko interneta.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani člani spletne strani www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrditev registracije in uporabniškega računa, statistična obdelava podatkov, segmentacija članov, obveščanje članov o novostih na spletnem mestu in dogodkih v zvezi z njihovim uporabniškim računom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika (oz. do lastnega izpisa posameznika iz spletne strani vijavaja.com) oziroma največ 4 mesece po zadnji prijavi na portal z uporabniškim računom člana.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov, datum rojstva, spol, kraj bivanja, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Romb d.o.o., Laško
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam, ki se morajo pred dostopom identificirati z osebnim dokumentom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo vnaprej določenim osebam, osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam