Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Brigita Habjanič - Merc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rogozniška cesta 32b, Ptuj
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE BRIGITA HABJANIČ - MERC
Sedež ali naslov: Rogozniška cesta 32b, Ptuj
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1386913000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljeni pacienti in ostali pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravice do zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklepanje kartotečnih omar,računalniško geslo, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam