Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IVANKA DEČMAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SAVELJSKA CESTA 71
Naziv ali firma: DEČMAN IVANKA-FIZIOTERAPIJA
Sedež ali naslov: SAVELJSKA CESTA 71
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1656686000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca obravnavanih pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obravnavani pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za postopke in izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, diagnoza, predpisana terapija, razlog obravnave, datum stika, načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v varovani prostor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, izdanem s strani upravljalca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam