Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZALIVKA D.O.O.
Sedež ali naslov: Dvorakova 6
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2153599001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ANAMNEZA,ZOBOZDRAVSTVENI STATUS PACIENTA,POTEK ZDRAVLJENJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,EMŠO,NASLOV,ZDRAVSTVENO STANJE ZOBOVJA,
 • Uporabniki zbirke: ZALIVKA d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV,SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZALIVKA D.O.O.,DVORAKOVA 6,2000 MARIBOR,MAT.ŠT.2153599001
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela(Uradni list SFRJ,št.17/90
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zalivka d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za statistična raziskovanja,druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(uradni list RS,št.86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,EMŠO,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče Kraj dela,poklic,šolska izobrazba,strokovna usposobljenost,delovne naloge,delovni čas,zavarovalna doba,zaposlitev za določen ali nedoločen čas,invalid ali upokojenec,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zkonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija ,vezana na zbirko ,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov,ki ga je dne 01.01.2006 izdal Zalivka d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.členaZakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam