Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LOGIC D.O.O.
Sedež ali naslov: ROŽNA DOLINA C.II/25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1812971000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI, ZUNAJI SODELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠT., KRAJ IN LETO ROJSTVA DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE
 • Uporabniki zbirke: NE POSREDUJEMO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAKLENJENI PROSTOR
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam