Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SONJA PETAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOČEVSKA CESTA 25
Naziv ali firma: PATRONAŽNO ZDRAVSTVENO VARSTVO, SONJA PETAK, VMS
Sedež ali naslov: KOČEVSKA CESTA 25
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka: 0000000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdr.nege(bolniki/varovanci) na območju Škofljice-Lavrice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva,kontinuiteta patronažnega varstva,skrb za zdravje varovancev uveljavljanje pravic zdr.zav.do patr.varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki varovancev in družinskih članov,naslov,datum rojstva,poklic,izobrazba,status,zdravstveno stanje,socialno stanje,negovalne dijagnoze in intervencije
 • Uporabniki zbirke: vaš naziv,zzzs,ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE,MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA,KI JE NEDOSTOPEN TRETJIM OSEBAM,Z GESLI ZAŠČITEN RAČ .PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI zzzs V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDR.ZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam