Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEVONČ, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: Vrtojbenska cesta 19 a
Poštna številka: 5290
Kraj: Šempeter
Matična številka: 2190168000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIS, Davčna uprava, na izrecno zahtevo drugi uporabniki, kateri imajo pravico do teh podakov po zakonu o varstvu osebnih podakov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podaki so izven delovnega časa zaklenjeni, tako da nima nihče drugi distop do njih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podaki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi katalogi
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam