Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dušanka Tešnjak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ipavčeva 4a
Naziv ali firma: ZZA - TEŠNJAK DUŠKA
Sedež ali naslov: Gregorčičeva 5
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje, Gregorčičeva 5
Matična številka: 1349627000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA - TEŠNJAK DUŠKA, dr.dent.med

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejacnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ULRS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni podatki, telefonska številka, zdravstveni izvidi
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenbjeni omari. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam