Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Miran Jakopič s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Spodnje Gorje 130A
Naziv ali firma: MONTER,MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV TER ELEKTRIČNIH REGULACIJ JAKOPIČ MIRAN S.P.
Sedež ali naslov: Spodnje Gorje 130A
Poštna številka: 4247
Kraj: Zgornje Gorje
Matična številka: 1000381000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev Miran Jakopič s.p.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci samostojnega podjetnika Miran Jakopič s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za razvrstitev kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah, pošiljanje računov in voščilčnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava Republike Slovenije -Sodišče -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam