Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDIKO d.o.o.
Sedež ali naslov: Dedni Dol 33
Poštna številka: 1294
Kraj: Višnja Gora
Matična številka: 1317733000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja, obravnavani bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, izvajanje pogodb z ZZZS in ostalimi zdravstvenimi zavarovalnicami, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, ZZZS številka, številka obveznega in zdravstvenega zavarovanja, zaposlitev, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Medi-Koščak, k.d., ZZZS, ZPIS, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriaric-Slovenica, Vzajemna d.v.z., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebno privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaj zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alrmom, zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in so zavarovane z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanja osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o varovanju podatkovm ki ga je dne 30.09.2006 izdal Medi-Koščak, k.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s osebnimi evidencanmi, ki jih vodi ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena Zvop-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja, obravnavani bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, izvajanje pogodb z ZZZS, Zavarovlnico Adriatic-Slovenico d.d., Zavarovlnico Vzajemno d.v.z., Zavarovlnico Triglav d.d., izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32, člena ZVOP:
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, ZZZS številka, naslov, telefon, diagnoza bolezni, številka obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, zaposlitev, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Medi-Koščak,k .d., ZZZS, Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Vzajemna d.v.z., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkovpodlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom, zbirke osebnih podatkov se vodi računalniško in so zavarovane z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanja osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o varovanju podatkovm ki ga je dne 30.09.2006 izdal Medi-Koščak, k.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z osebnimi evidencami, ki jih vodijo ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena Zvop-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam