Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REALITETA nepremičnine d.o.o.
Sedež ali naslov: Jurčičeva ulica 6
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2107805000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodb o zaposlitvi oz. trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): v skladu z 30. in 32. čl. ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, razporeditev na delovno mesto, delovne naloge, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, MF DURS, vsakokratni partner za računovodske storitve, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka osebnih podatkov se vodi v bazi podatkov, ki je varovana za geslom. Ročno vodena zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjeni omari v poslovnih prostorih na sedežu družbe, ki se izven delovnega časa zaklepajo, poslovna stavba pa je povezana s protivlomnim alarmnim centrom izvajalca varnostnih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročiteljev in drugih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prodajalci oz. najemodajalci, ki so obenem lastniki nepremičnin in naročitelji posredovanja pri prodaji ali oddaji. Kupci oz. najemniki, ki so obenem naročitelji posredovanja pri nakupu ali najemu. Tretje osebe, ki so samo interesenti za pregled ponu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o posredovanju, izpeljava postopkov prodaje, najema, vknjižb v zemljiško knjigo, priprava drugih listin za naročnike.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): v skladu z ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, davčna številka, EMŠO, naslov, lastništvo nepremičnin(e), davčne in druge dolžniške obveznosti.
 • Uporabniki zbirke: MF DURS, zemljiška knjiga oz. sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka osebnih podatkov se vodi v obliki računalniške SQL baze, zavarovane z geslom in kodiranjem. Ročna zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v poslovnih prostorih na sedežu podjetja. Poslovni prostori in celotna poslovna stavba je izven delovnega časa zaklenje ter varovana z alarmnim sistemom, ki je povezan z alarmnim centrom izvajalca varnostnih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zemljiška knjiga, MF DURS, upravne enote
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam