Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LANCNER MILAN VRTNARSTVO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Opekarniška c.8,Vrtojba,5290 Šempeter
Naziv ali firma: LANCNER MILAN VRTNARSTVO
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in.7.člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 30.in 32.čelnu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, Emšo, davčna številka, kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,delovne naloge,številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko in invalidkso zavarovanje, Sodišča, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so vnešeni v računalniške evidence, v programih potrebnih za obračun in izplačilo plač, dostop do programov je zaščiten z gelsom. Podatki, ki so tudi v papirni obliki(arhivski obračuni plač, plačilne liste, pogodbe o zaposlitvi) pa so zaklenjeni v pisarniških omarah. Delovni prostori v katerih se osebni podatki nahajajo, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkjov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam