Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Vesna Jernejčič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta 4.maja 17
Naziv ali firma: VESNA JERNEJČIČ, DR.DENT.MED. ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: Cesta 4.maja 17
Poštna številka: 1380
Kraj: Cerknica
Matična številka: 2064502000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, naslov, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: zobozdravnik,zobna asistentka,ZZZS,zavarovalnice,programska hiša List,d.o.o. na podlagi izrecne zahteve, uporabniki , ki imajo podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Hranijo se v ognjevarni omari.Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniku in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel in kartic.Papirni in drugi nosilci podatkov so v zaklenjenih omarah in predalih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih ZZZS s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76.člen ZZVZZ.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam