Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA PSIHOFIZIOLOŠKE ŠTUDIJE PARES
Sedež ali naslov: Celovška cesta 280
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1933752000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, začasni naslov, kraj dela, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu, čas zaposlitve (določen / nedoločen čas), ima druge organizacije pri kateri je zaposlen (v primeru, da se ukvarja z dopolnilnim delom), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oz. delodajalca, evidenca o osebnih dohodkih (v skladu z 12. členom ZEPD): podatki o delovnem času, podatki o bruto osebnem dohodku, podatki o čistem osebnem dohodku, podatki o nadomestilih osebnega dohodka pri delodajalcu in v breme drugih podjetij ali organizacij; evidenca o poškodbah pri delu v skladu s 16. členom ZEPD.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o davčnih številkah, Evidenca v matični knjigi
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam