Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTER-ES IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG SVOBODE 019
Poštna številka: 5213
Kraj: KANAL
Matična številka: 5301564000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov za preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtoprevozniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo zaradi evidence kandidatov za preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence, za pošiljanje slednjim vabil in za končno izdajo potrdil o strokovni usposobljenosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, emšo, dekliški priimek, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno prebivališče, vrsta prevoza, naziv podjetja, davčna številka podjetja, sedež podjetja
 • Uporabniki zbirke: Inter-es d.o.o., Ministrstvo za promet - Komisija za preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Osebni podatki, ki so v tiskani obliki, se hranijo v arhivu pod nadzorom pooblaščenih oseb in opreme za varovanje prostorov. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kandidatov za usposabljanje in opravljanje preizkusa za izvajanje izrednih prevozov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vozniki, spremljevalci in organizatorji izrednih prevozov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom izvajanja usposabljanja in preizkusa za izvajalce izrednih prevozov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev, e-poštni naslov, telefon, fax.
 • Uporabniki zbirke: Inter-es d.o.o., Ministrstvo za promet, DRSC, Obrtna zbornica Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Osebni podatki, ki so v tiskani obliki, se hranijo v arhivu pod nadzorom pooblaščenih oseb in opreme za varovanje prostorov. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank spletnega portala MET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom izvajanja dejavnosti v okviru spletnega portala MET.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, e-poštni naslov, davčna številka, spol, stalno prebivališče, telefon
 • Uporabniki zbirke: Inter-es d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov vpisanih študentov v višjo strokovno šolo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višjo strokovno šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo izključno za potrebe delovanja višje strokovne šole in za potrebe ministrstva pristojnega za višje strokovno šolstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, vpisna številka, spol, stalno prebivališče, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, telefon, e-poštni naslov, letnik, dosežena izobrazba, podatki o opravljenem praktičnem izobraževanju - delovno mesto, vrsta dokazila o opravljenem praktičnem izobraževanju, podatki o diplomi - naslov diplomske naloge, ocena, mentor, datum zagovora, številka diplomske naloge, podatki o prijavi na posamezen izpit - datum prijave, podatki o doseženih ocenah pri posameznih predmetih - naziv predmeta, opravil / neopravil vaje, opravil/neopravil seminar, ocena pri ustnem delu izpita, ocena pri pisnem delu izpita, končna ocena
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Inter-es in za to pristojni s strani ministrstva pristojnega za višje strokovno šolstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Osebni podatki, ki so v tiskani obliki, se hranijo v arhivski omari, do katere imajo dostop samo pooblaščene osebe. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v višjo strokovno šolo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki izpolnijo informativno prijavo za vpis v višjo strokovno šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe evidenčne prijave v višjo strokovno šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, telefon, e-poštni naslov, program in smer dokončane srednje šole, trajanje programa srednje šole, način zaključka srednje šole
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Inter-es.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca udeležencev programa UŽU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci programa UŽU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi potreb izvajanja programa UŽU.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Inter-es.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca udeležencev usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izvedbe samega usposabljanja ter končne izdaje potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih ali upravnih odborov družb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, naziv delodajalca, e-poštni naslov, telefon, faks, podatki o plačniku - naziv podjetja, davčna številka, poštni naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Inter-es in za to pristojni z Ministrstva za gospodarstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektornski obliki. Dostop do podatkov imajo samo pooblašene osebe s strani odgovorne osebe podjetja. Varnostne kopije se izdelujejo enkrat dnevno in se shranjujejo na podatkovnih medijih v ognjevarni omari. Postopek varovanja osebnih podatkov podrobneje predpisuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odgovorna oseba podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam